Zmena údajov zmluvy

Pokiaľ ste uzatvorili Návrh poistnej zmluvy cez náš portál www.hotpoistenie.sk a potrebujete zmeniť údaje, ktoré ste pri uzatváraní zadali do zmluvy, môžete tak urobiť elektronicky.