Platba poistného

Našim cieľom je, aby ste platbu poistného mohli vykonať komfortne, jednoducho a bezpečne.
V procese uzatvárania Návrhu poistnej zmluvy zadáte spôsob platby, ktorý preferujete.  Proces je nastavený tak, že Vás bude informovať o všetkých možnostiach platby. Samotnú platbu môžete vykonať až po potvrdení Návrhu poistnej zmluvy.  Pri výbere spôsobu platby treba zohľadniť tiež časový faktor (t.j. čas od okamihu poslania Vašej platby po čas reálného pripísania sumy na účte poisťovni, ktorý je dlhší napr. pri platbe poštovou poukážkou a platbe do inej banky) a poplatok za platbu, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od bankovej inštitúcie.

Po  uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy  Vám ponúkame možnosť platby:
– online
– cez internetbanking
– individuálne- bankovým prevodom na pobočke banky, poštovou poukážkou, vkladom na účet poisťovne

Platbu poistného realizujete priamo na účet vybranej poisťovne. Detaily platby sú prehľadne uvedené v Návrhu poistnej zmluvy, ako aj v časti „Platobné údaje“ v poslednom kroku po uzatvorení Návrhu poistnej zmluvy.

Platba online: umožňuje komfortne zaplatiť cez internetbanking v banke, v ktorej máte túto službu aktívnu.  Po potvrdení Návrhu poistnej zmluvy budete presmerovaní priamo na zabezpečenú stránku banky, kde po obvyklom prihlásení sa do internetbankingu potvrdíte platobné údaje a platbu zrealizujete.

Platba cez internetbanking: umožňuje komfortne zaplatiť poistné cez internetbanking v banke, v ktorej máte túto službu aktívnu, tak ako pri online platbe, avšak detaily platobného príkazu zadávate sami. Ide takmer o identickú možnosť platby. Ponúkame ju v prípade, že banka, v ktorej  máte zriadený internetbanking nevie technicky zrealizovať platbu na účet poisťovne. Po potvrdení Návrhu poistnej zmluvy budete presmerovaný priamo na zabezpečenú stránku banky, kde po obvyklom prihlásení do internetbankingu zrealizujete platobný príkaz.

Individuálne: bankovým prevodom na pobočke banky, poštovou poukážkou, priamym vkladom na účet poisťovne.  Pokiaľ sa rozhodnete pre takýto typ platby, pozornosť venujte  detailom platby, hlavne cene a splatnosti poistného.