Cestovné poistenie

Cestujete? Poistite sa online!

Krátkodobé cestovné poistenie online je určené pre jednotlivé cesty do zahraničia, ale aj na Slovensku.

Aké riziká si môžete poistiť?

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčnej služby v zahraničí
 • poistenie batožiny (vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou)
 • poistenie zodpovednosti za škody (vrátane nákladov na advokáta a nákladov kaucie)
 • úrazové poistenie
 • poistenie batožiny
 • technickú pomoc v horách

Doplnkovo je možné uzavrieť: poistenie storna zájazdu, domáce zviera a domácnosť

 • poistiť Vás môže aj iná osoba
 • môžete si zvoliť riziká, ktoré chcete mať poistené
 • môžete si zvoliť územnú platnosť poistenia
 • poistiť si môžete aj športovú disciplínu
 • poistiť sa môžete aj v prípade, že budete v zahraničí manuálne pracovať

Časté otázky našich klientov k cestovnému poisteniu:
 
Čo má vplyv na výpočet sadzby cestovného poistenia?
Výšku sadzby ovplyvňuje: vek, cieľ cesty (územná platnosť), počet dní poistenia, rozsah poistenia, poistné limity, resp. pripoistenia, ktoré si môžete poistiť.

Ako si môžem cestovné poistenie poistiť online?
Celý proces objednávania tejto služby je veľmi komfortný a rýchly. Zdajte všetky potrebné údaje do objednávkového formulára. Všetky potrebné dokumenty máte k dispozícii hneď po uzatvorení poistenia, tiež Vám budú zaslané na mailovú adresu. Platbu môžete tiež zrealizovať online.

Čo znamená poistenie dovolenkovej domácnosti?  
Počas vášho pobytu v zahraničí si v rámci cestovného poistenia môžete pripoistiť poistenie domu alebo bytu na poistnú sumu 20tis. EUR. Pripoistenie kryje napr. požiar, blesk, odcudzenie, voda z vodovodného zariadenia.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti v zahraničí?
Súčasťou cestovného poistenia sú i kvalitné asistenčné služby. Tie slúžia hlavne na okamžitú telefonickú asistenciu pri udalostiach mimo domova. K dispozícii sú non-stop a operátori komunikujú vo všetkých hlavných svetových jazykoch.

Asistenčná služba k poisteniu má svoju overenú sieť zdravotníckych zariadení, najmä v Egypte, Turecku, Grécku, Bulharsku a Španielsku, preto je dobré, aby ste ju hneď kontaktovali. (24hodinový servis) Ak potrebujete urgentnú lekársku pomoc, môžete navštíviť najbližšieho lekára, ktorému sa preukážte poistením. Môže sa stať, že za lekársku službu budete platiť. V takomto prípade si odložte všetky dokumenty (lekársku správu, diagnózu, doklad o platbe). O preplatenie nákladov je potrebné požiadať poisťovňu.
Hlavnou povinnosťou každého poisteného je oznámiť poistnú udalosť poisťovni. Ide o zaslanie poisťovňou predpísaného tlačiva.

Čo zahŕňajú asistenčné služby?
Asistenčné služby zväčša zahŕňajú:
Poskytnutie služby na medzinárodnej aj domácej úrovni,
Vyhľadanie a odporučenie najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v zahraničí
Zariadenie platby za ošetrenie alebo pobyt v nemocnici (tlmočenie, návrat domov, kontakt s políciou,..)

Mám európsku kartu poistenca, prečo by som mal uzatvoriť aj cestovné poistenie?
Európska karta poistenca slúži na zaistenie potrebnej zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ v takom rozsahu, ako dostávajú obyvatelia daného štátu. Môže to znamenať ťažko odhadnuteľné dodatočné náklady na zdravotnú starostlivosť, keďže v štátoch EÚ je bežné doplácanie za každé ošetrenie, hospitalizáciu, prevoz alebo lieky na predpis. Práve tieto riziká kryjú produkty cestovného poistenia.